Wettelijke informatie

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website campingilechambod.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de follow-up van de website.

Contact

3 sterren camping

SARL CAMP’ILE CHAMBOD
Lieu-dit de Chambod (3232 Route du Port) 01250 Hautecourt-Romanèche
Mail : contact@campingilechambod.com
Telefoon : 0033 (0)4 74 37 25 41
Siret : 89462572200018

Copyright

3 sterren camping

In toepassing van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom (auteursrecht), zijn de reproductie voor elk ander gebruik dan privé, de verkoop, de distributie, de publicatie, de aanpassing of de mededeling, gedeeltelijk of volledig, van de gegevens (presentatie, lay-out van de site, foto’s, teksten en illustraties beschermd door auteursrecht) strikt onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houders van de rechten, in feite de SARL CAMP’ILE CHAMBOD.

Wet gegevensbescherming

3 sterren camping

De op de website verzamelde gegevens blijven vertrouwelijk en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door SARL CAMP’ILE CHAMBOD, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. Het wordt maximaal 3 jaar bewaard en mag in geen geval aan derden worden meegedeeld of overgedragen. Deze site is in overeenstemming met de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, heeft de Gebruiker het recht van toegang, wijziging en verwijdering van de door SARL CAMP’ILE CHAMBOD verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, moet de gebruiker een bericht sturen naar het volgende adres : contact@campingilechambod.com